Po delší prodlevě přidávám pokračování mého studijního putování. :-)

Po absolvování prvního ročníku mne čekalo absolvovat první studijní individuální praxe, které byly od těch odborných odlišné v tom, že jsem si je mohla domluvit kdekoliv jsem chtěla. Většina z nás si je domlouvala v místě bydliště. Individuální praxe bývají vždy v průběhu letních prázdnin, v období července a srpna, a je tak potřebné počítat s tím, že vzhledem ke splnění většího počtu hodin praxe, je nutné vyhradit si pro tyto praxe minimálně polovinu prázdnin.

Já jsem tak začátkem srpna nastoupila do nemocnice Milosrdných bratří v Brně, ve které jsem si vybrala oddělení lůžkové gynekologie. Gynekologii jsem v rámci praxe chtěla mít co nejdříve za sebou, připadala mi ze všech oddělení, která máme za studium projít, nejméně zajímavá. Moc jsem totiž toužila už být u toho pravého zrození. :) Jak mile mě ale gynekologie překvapila, to jsem zjistila hned v průběhu prvních pár dní. :) Překvapila mě nejen fantastickým přístupem sestřiček (v čele se skvělou paní staniční i vrchní) ke mně, jako ke studentce, ale také náplní práce na tomto oddělení. Poprvé jsem si na praxích připadala užitečná a chtěná, po každé směně jsem se už už těšila na směnu další. Velice mě bavila různorodost případů, o které jsem na oddělení pečovala. Mile mě překvapilo, že jsem nepečovala pouze o ženy před nebo po nějaké gynekologické operaci, ale také o ženy po císařském řezu nebo i o ženy po porodu, které u nás ležely ve dnech, kdy oddělení šestinedělí praskalo ve švech. :)

Zkušeností jsem tak nasbírala od každé oblasti něco. :) Byť jsem na oddělení byla jen 1 měsíc a v době vlastních prázdnin, náramně jsem z této praxe čerpala a domů jsem se vracela nabitá pozitivní energií, i když jsem měla třeba zrovna po noční. Čerpala jsem zejména z laskavého přístupu lidí (zdravotníků i pacientek), kteří tam byli kolem mně a spolu se kterými jsme se navzájem obohacovali. Úsměv, ten dobije baterky za každé situace. :) 

III. SEMESTR

V září nám studium začalo nanovo. S holkama z ročníku jsme se na sebe po prázdninách velmi těšily a hned první den si předávaly zážitky z našich letních praxí. Bylo skvělé sledovat, jak se každá z nás už formuje určitým směrem. Jedna z nás za sebou dokonce měla již první porod! V té chvíli jsem si ještě vůbec nedokázala představit, že nás tato zkušenost tento školní rok čeká všechny. :) Po absolvování prvního ročníku bylo příjemným zjištěním, že jsme se holky z gymplu a holky ze zdravotních škol srovnaly na stejnou úroveň a naše vedoucí ročníku se s námi tak mohly pustit do samotného porodnictví. :) 

Druhý ročník byl o něco náročnější než ten první. Každé pondělí jsme měly praxi a ta probíhala v jihlavské nemocnici. Střídaly jsme se na odděleních, já tento semestr stihla navštívit oddělení gynekologie, šestinedělí i porodní sál. Tyto pondělní směny byly pětihodinové (od 6 do 11), po praxi jsme pokračovali ve škole výukou a zbytek týdne jsme měli formou klasického vyučování ve škole. Abych stíhala začátek pondělní praxe, přijížděla jsem tento rok do Jihlavy již v neděli večer a domů se vracela v pátek odpoledne. Z tohoto důvodu byl pro mě tento rok poměrně náročný z hlediska malého množství času, který jsem mohla věnovat rodině a o to více se mi po domově mnohdy zastesklo.

Praxi na gynekologii jsem si užila, jelikož jsem měla možnost zaběhnout se v Brně. Na šestinedělí to bylo taky moc prima. Během praxe na porodním sále jsem se zvládla přiblížit k jednomu porodu, který nakonec skončil císařským řezem. Tehdy, kdybych věděla, jak krásný bude můj první porod, u kterého budu přítomna a se kterým se setkám v Brně, nebylo by mi to tak líto. :)

Tento semestr tvořily rozvrh takové předměty jako například Biochemie a hematologie, Konceptuální modely, Patologie, ale nejtěžší pro nás tento semestr byla ústní zkouška z Porodnictví. V průběhu zkouškového jsem ovšem vnímala hromadu milostí a semestr se mi podařilo zdárně dokončit. :)

IV. SEMESTR

Pokračovaly pondělní praxe v jihlavské porodnici. V tomto semestru nás čekalo absolvovat předměty, jako například Historie porodní asistence (který mě velice bavil a dozvěděla jsem se spoustu zajímavostí), nebo trojice Ošetřovatelské péče a to - v chirurgii, v interních oborech a v pediatrii. Z těchto tří předmětů nás čekaly i ústní zkoušky a v průběhu přípravy na ně jsme se vrátily do maturitních let, kdy jsme se ke každé učily 50 podrobně vypracovaných otázek. Ale vyučovaly nás zase zkušené kapacity v oboru a díky nim jsem do těchto problematik nejen nahlédla, ale dovedla jim i porozumět. :) Další předměty byly například Farmakologie nebo Vývojová psychologie. Tento semestr jsem taky završila studium angličtiny ústní zkouškou. V mém případě se ovšem v angličtině budu chtít a muset určitě ještě dovzdělat, hlavně proto, že ty nejlepší porodnické knihy jsou právě ty zahraniční. :) 

A druhý ročník utekl jako voda a byly tu další prázdniny, které jsem zase částečně strávila praxí na porodnici. Volba padla zase na nemocnici Milosrdných bratří v Brně, tentokrát ale na porodní sál. :) 

V průběhu tohoto roku, možná i tím, že pro mě byl ze všech tří let nejvíce náročným, jsem prožila nejeden večer plný pochybností, zda jsem opravdu tam, kde mám být. V průběhu těchto chvil jsem se na Pána obracela s modlitbou, která mě naučila obrovské důvěře, že život a plán který pro mě připravil, je z Jeho lásky ke mně plánem dokonalým a vede mě k opravdovému štěstí a naplnění. :)

Otče,
i přes všechny mé pochyby
mě Tvá láska neustále přesvědčuje a uklidňuje,
že jsem přesně tam, kde mám být.
Děkuji Ti,
že mě stále vedeš a nikdy neopouštíš.
Děkuji Ti,
že se nevzdáváš snu, který jsi se mnou začal snít.

(https://www.youtube.com/watch?v=ixnBWdssRK4)